Печат Сваляне
 

Съвременния компютър

 

 

Компютърът е сложна електронно изчислителна машина, състояща се от отделни модули (елементи, части), чието общо предназначение е обработка на информация, (данни), представени в цифров (дигитален) вид. Тази обработка се извършва съгласно някакъв алгоритъм, представен в компютъра като програма. Програмата е последователност от инструкции, които водят до решаването на някакъв конкретен проблем или клас от проблеми.

Напред