Печат Сваляне

 

Първият компютър

Фиг.1. Общ вид на компютъра АВС. Отделните блокове и елементи са означени, както следва: 1 - мрежов трансформатор, 2 - захранващ блок със стабилизатор, 3 - електромотор, 4 - редуктор, 5 - аритметични модули (радиолампи тип 6С8), 6 - тиратронен блок за двоични перфокарти (31 тиратрона тип 2А4G), 7 - трансформатор за двоична перфорация, 8 - двоични входно-изходни устройства за запис/четене на междинните резултати, 9 - електромеханичен преобразовател на десетични в двоични числа, 10 и 11 - запаметяващи барабани (абаци), 12 - барабан за пренос/заем, 13 - четящо устройство за IBM-перфокарти, 14 - десетичен дисплей, 15 - барабан за управление на работния цикъл, 16 - превключвател за единичен цикъл, 17 - устройство за регенериране/изместване

Напред